Ubezpieczenia na życie

To, co naprawdę ważne…
Patrz już dziś spokojnie w przyszłość Twoją i Twoich najbliższych.

Ubezpieczenie na życie zapewnia ubezpieczonemu ochronę zdrowia i życia. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. zgon ubezpieczonego, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, pobyt ubezpieczonego w szpitalu, narodziny dziecka ubezpieczonego, zgon małżonka/partnera/dziecka/rodziców, rehabilitację ubezpieczonego, wizyty lekarzy i pielęgniarki, transport medyczny i wiele innych.