Ubezpieczenia majątkowe DOM

Nie ma to jak w domu!
Zadbaj o ochronę i bezpieczeństwo Twojego domu lub mieszkania.

Ubezpieczenia majątkowe DOM zapewniają kompleksową opiekę oraz bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

Ubezpieczenia majątkowe obejmują:

 • dom mieszkalny/mieszkanie z elementami stałymi,
 • ruchomości domowe np. meble, sprzęt RTV, AGD, odzież, przedmioty wspólnego i osobistego użytku, zwierzęta domowe,
 • ruchomości domowe specjalne np. obrazy, złoto, biżuteria, zbiory kolekcjonerskie,
 • dom w budowie,
 • budynki gospodarcze (w tym garaż) wraz ze stałymi elementami np. ogrodzenie z bramą i z siłownikami,
 • wandalizm i graffiti,
 • ruchomości domowe na posesji,
 • drzewa i krzewy na posesji,
 • odpowiedzialność cywilną, która chroni domowników od skutków pociągnięcia do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, szkodę na osobie lub na mieniu np. zalanie sąsiadów – szkoda na mieniu, najechanie na rowerze lub na nartach na innego narciarza lub rowerzystę – szkoda na osobie,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • ochronę prawną rodziny.

Ubezpieczenie chroni on następujących ryzyk:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk,
 • od kradzieży,
 • od kradzieży z włamaniem,
 • od przepięć (uderzenia pioruna jak i również krótkotrwałych spadków napięcia w sieci elektrycznej).