Ubezpieczenia rolne

Czy słońce, czy deszcz…
Chroń Twoje plony, zwierzęta, sprzęt i zabudowania. W każdym wypadku.

Ubezpieczenie rolne oferujemy rolnikom – osobom fizycznym – posiadającym gospodarstwo rolne a także budynki i maszyny wchodzące w jego skład. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Ponadto zakresem objęte są szkody powstałe na skutek rożnych zdarzeń losowych, np. ogień, huragan, powódź, itp. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.