Ubezpieczenia komunikacyjne

Szerokiej drogi!
Zapewnij kompleksową ochronę Twojego auta.
Oferujemy ubezpieczenia samochodowe w szerokim zakresie:

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód wyrządzonych przez kierującego ubezpieczonym pojazdem innym uczestnikom ruchu w wyniku kolizji, potrącenia, wypadku na terenie Polski i Europy.

AC – Ubezpieczenie Auto Casco to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Ochrona ubezpieczenia obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy.

NNW kierowcy i pasażerów – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które chroni kierowcę i pasażerów znajdujących sie w pojeździe.

Assistance – Ubezpieczenie to pozwala na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w awaryjnych sytuacjach na drodze.
Jest to ubezpieczenie dla osób, które wykupiły ubezpieczenie OC lub AC.

Szyby – Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Państwa pojeździe w przypadku ich uszkodzenia. Powstałe zdarzenie, objęte taką ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Ochrona Prawna (OP) – Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.

Zielona Karta – Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe. W wielu firmach Zielona Karta jest dodawana bez opłat (na żądanie) do ubezpieczenia OC.