Ubezpieczenia majątkowe FIRMA

Pewność jutra.
Chroń mienie firmy, zapewnij bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Ubezpieczenie majątkowe FIRMA to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • Ubezpieczenie mienia:
  • od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • wandalizm (dewastacja),
  • ubezpieczenie szyb, przedmiotów szklanych, reklam od stłuczenia,
  • ubezpieczenie utraty zysku,
  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
  • zapewnia ochronę za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i wyposażenia.
 • Ubezpieczenie środków obrotowych (towary).
 • Ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.